Stilius

Milijonieriaus mąstymas

milijonieriaus mąstymas

Niekuomet nesekite paskui minią. Turėkite medžiotojo uoslės ir buldogo ryžtingumo. Nepamirškite, kad kvailys ir pinigai – greitai išsiskiria.

Pasistenk suprasti aštuonis sėkmės faktorius, už kuriuos ekonomika atlygina ir atlygins:

1. Sunkus darbas, garbė, susikaupimas.
2. Niekuomet neleisk nepalankiems ekonominiams rodikliams stoti tau skersai kelio, siekiant ekonominio produktyvumo.
3. Turėk drąsos imtis finansinės rizikos. Išmok nugalėti.
4. Rinkis profesiją, kuri ne tik unikali ir pelninga; pasirink tokią, kuri tau patinka.
5. Rūpestingai rinkis sutuoktinį.
6. Tvarkyk namų ūkį ekonomiškai ir produktyviai. Dauguma milijonierių linkę taisyti ir remontuoti, o ne pirkti naują.
7. Rinkdamasis namus, atkakliai studijuok, ieškok ir derėkis.
8. Gyvenk subalansuotą gyvenimą. Dauguma milijonierių linkę leisti laiką su savo artimaisiais ir draugais, užuot pramogavę už namų ribų.
Užduok sau klausimus, kaip leidi laiką:
– Kiek laiko per savo gyvenimą aš užtrunku, atlikdamas kiekvieną užduotį?
– Ar yra būdų išnaudoti laiką geriau, nei atliekant įprastas užduotis?
– Ar yra tokių užduočių mano gyvenime, kurias atlikęs jausčiau naudą visą likusį gyvenimą?
Niekuomet nesirink ekonominės srities, kuri neatitinka tavo sugebėjimų ir polinkių. Niekuomet neimk ilgalaikės paskolos, turėdamas trumpalaikę pajamų perspektyvą. Būna taip, kad net gaudamas dideles pajamas turi mažai turto, nes:
išleidi, išleidi, išleidi ir skoliniesi, skoliniesi, skoliniesi.
Tinkama tvarka sudėliok prioritetus. Dar niekas netapo turtingu, leisdamas pinigus brangioms plataus vartojimo prekėms, tokioms kaip rūbai ir nauji automobiliai. Niekas niekuomet netapo milijonieriumi todėl, kad naudojosi plataus vartojimo prekėmis kaip statuso simboliu, apleisdamas investicijas į privatų verslą ar viešąsias akcijas.
Didžioji dauguma milijonierių nesiima “pasidaryk pats” veiklos. Jie mano, kad daug produktyviau yra gauti pajamų, dirbat pagal profesiją, ir panaudoti jas profesionaliems dažytojams, santechnikams pasamdyti.
Klasikiniai milijonieriai:
– Baldus restauruoja, bet neperka naujų.
– Niekuomet neužsakinėja prekių telefonu.
– Neša į taisyklą batus.
– Apsipirkdami naudojasi nuolaidų kuponais.
– Taupūs mažmožiams, o išlaidūs dideliems daiktams.
– Gyvena prasčiau, nei jiems leidžia galimybės.
Milijonieriai mano, jog labai svarbu neišleisti per daug pinigų tokiems produktams, kurie praranda visą arba didžiąją dalį savo pradinės vertės iš karto, kai tik yra nuperkami. Dolerio vertės atžvilgiu šie dalykai yra “greitai gendantys produktai”.
Akcijų pirkimas padidina grynąjį turtą, kai tuo tarpu brangių rūbų pirkimas turi priešingą efektą.
“Turime būti labai produktyvūs!”
– Pigūs batai dėvi jus, o ne jūs juos.
– Protingiau nusipirkti brangų naują automobilį už pajamas, gautas iš investicijų, o ne už uždirbtas.
Jų filosofija paprasta: rinkti, taupyti, saugoti ir gyventi taip, kad kiekviena diena teiktų džiaugsmo, laimės ir pasitenkinimo darbais.

Kaip įgyvendinti troškimus

Ar žinote, kad daugelis žmonių nesugeba atskirti noro nuo tikėjimo. Jie niekada nežengs šešių žingsnių, kurie padėtų išnaudoti protą ir taip įgyvendinti savo troškimus.

1. Dauguma žmonių eina per gyvenimą paprasčiausia norėdami. Jų norai nepastovūs tarsi vėjas. Jie neturi galios kam nors suteikti apčiuopiamą pavidalą. Taip savo kelionę baigia 70 procentų žmonių.
2. Kur kas mažesnis procentas žmonių savo norus paverčia troškimais. Jie nuolat nori to paties dalyko, bet jų pastangos tuo ir baigiasi. Šitaip elgiasi 10 procentų žmonių.
3. Dar mažiau žmonių savo norus ir troškimus pakylėja iki vilčių. Jie retsykiais išdrįsta įsivaizduoti, jog tai, ko nori, galėtų turėti. Suskaičiuota, kad šitaip gyvena 8 procentai žmonių.
4. Dar mažesnis būrys tas viltis paverčia tikėjimu. Jie tiki, jog tai, ko jiems norisi, iš tikrųjų įvyks. Tokių žmonių yra 6 procentai.
5. Dar mažiau žmonių savo norus, troškimus ir viltis išgrynina į tikėjimą, tada į deginantį troškimą ir galop į viso gyvenimo siekį. Jų yra 4 procentai.
6. Galiausiai tik vienas kitas žengia du paskutinius žingsnius, parengia svajonės įgyvendinimo planą ir neabejodamas sėkme jį vykdo. Jų veiksmai remiasi teigiama dvasine nuostata.Tokių atkakliųjų yra tik 2 procentai.

Būtent šie žmonės yra tikrieji vedliai visuose gyvenimo keliuose. Jie pasikliauja savo proto galia ir naudojasi ja siekdami užsibrėžto tikslo. Kai žengsite šį žingsnį, žodis „neįmanoma“ jums nebeteks prasmės. Viskas bus įmanoma , todėl turėsite tai, ko norite.

Kiek pinigų galima norėti?

Nereikia norėti grašių, kurių vos pakaktų pragyventi. Pinigų reikia užsimanyti tiek, kad galėtumėte daryti viską, ką tik norite ir kada norite. Susipažinkite su savo pasąmonės turtais.

Priartėkite prie turtų šiuo keliu:
1. Išdrįskite tvirtinti, kad turite teisę į turtą, ir vidinis intelektas įvykdys jūsų reikalavimą.
2. Nereikia norėti grašių, kurių vos pakaktų pragyventi. Pinigų reikia užsimanyti tiek, kad galėtumėte daryti viską, ką tik norite ir kada norite. Susipažinkite su savo pasąmonės turtais.
3. Kai pinigai jūsų gyvenime laisvai cirkuliuoja, ekonominiu požiūriu esate sveiki. Žiūrėkite į pinigus kaip į potvynius bei atoslūgius ir visada turėsite jų į valias. Vandens lygis jūroje nuolat pakyla arba nukrinta. Kai potvynis atslūgsta, jums nekyla abejonių, kad vanduo ir vėl pakils.
4. Jeigu išmanysite pasąmonės dėsnius, visada būsite aprūpinti, nesvarbu, kokią formą įgis pinigai.
5. Daugybė žmonių nesuduria galo su galu ir niekada neprasigyvena dėl vienintelės priežasties -jie niekina pinigus. Tai, ką smerkiate, nusigręžia nuo jūsų.
6. Nepradėkite garbinti pinigų. Tai tik simbolis. Įsidėmėkite, kad tikrasis turtų šaltinis – jūsų protas. Gyvenime turi vyrauti pusiausvyra -pinigų stoka neturėtų jos griauti.
7. Neišskirkite pinigų kaip vienintelio savo tikslo. Reikalaukite sveikatos, laimės, ramybės, visavertės raiškos ir meilės. Aplink save taip pat skleiskite meilę ir linkėkite visiems gero. Tada pasąmonė apdovanos jus viskuo dvigubai.
8. Skurdas nėra jokia dorybė. Tai proto liga. Nedelsdami išspręskite psichologinį konfliktą ir atsikratykite šio negalavimo.
9. Gimėte ne tam, kad lindėtumėte lūšnoje, vilkėtumėte skarmalus ir badautumėte. Gimėte tam, kad gyventumėte visko pertekę.
10. Niekada nevartokite posakio „nešvarūs pinigai“ ir nesakykite „aš niekinu pinigus“. Prarasite juos, jeigu nevertinsite. Pinigai patys savaime nėra nei geri, nei blogi. Kokie jie tampa, priklauso nuo to, ką apie juos manote.
11. Dažnai kartokite: „Pinigai man patinka. Leidžiu juos išmintingai ir protingai. Išleidžiu juos mielai, ir jų sugrįžta man tūkstančius kartų daugiau“.
12. Pinigai yra nė kiek ne blogesni negu varis, švinas, alavas ar geležis, kuriuos galite rasti žemėje. Blogį sukelia nežinojimas ir piktnaudžiavimas proto galiomis.
13. Sumanę galutinį rezultatą, paraginate pasąmonę sureaguoti ir įgyvendinti vaizduotėje sukurtą paveikslą.
14. Nenorėkite ko nors gauti veltui. Už dyką pietumis niekas nevaišina. Norėdami gauti, turite duoti. Sutelkite dėmesį į savo tikslus, idealus bei sumanymus, ir vidinis intelektas jus parems. Jeigu vadovausitės pasąmonės dėsniais ir užkrėsite ją mintimis apie gerovę, turtai bus jūsų rankose.

Vieni milijonieriai yra laimingi, kiti – nelaimingi.

Daugybė žmonių, kuriems priklauso nedaug žemiškųjų turtų, jaučiasi laimingi, kiti – ne.

Turtai patys savaime neatneša laimės. Kita vertus, jie jos ir neatbaido. Nūnai daugybė žmonių bando nusipirkti laimę, pirkdami daiktus – gero vaizdo televizorių, naujausią automobilį, garsių dizainerių drabužius, sodybą užmiestyje. Tačiau laimės negalima nusipirkti ar įgyti tokiu būdu.
Laimės karalystė yra jūsų mintyse ir jausmuose. Per daug žmonių tiki tuo, kad laimę gali atnešti kokie nors dirbtiniai dalykai.
Tiesa sakant, laimė – tai psichinė ir dvasinė būsena. Paaukštinimas tarnyboje ar išorinė šlovė nesuteiks laimės. Būsite stiprūs, linksmi ir laimingi tada, kai perprasite dieviškosios tvarkos ir teisingo elgesio dėsnius, užkoduotus pasąmonėje, ir išmoksite taikyti šiuos principus kiekvienam gyvenimo atvejui.
Žmogus, kurį apninka mintys apie baimę, nerimą, pyktį, neapykantą ir nesėkmes, jaučiasi prislėgtas ir nelaimingas. Įsidėmėkite – jūsų gyvenimas priklauso nuo to, kas dedasi jūsų galvoje.
Laimės nenupirksi už jokius pasaulio pinigus. Vieni milijonieriai yra laimingi, kiti – nelaimingi. Daugybė žmonių, kuriems priklauso nedaug žemiškųjų turtų, jaučiasi laimingi, kiti – ne.
Laimę suteikia dvasios ramybė. Galvokite apie ramybę, savitvardą, saugumą, Dievo pagalbą ir savo sieloje užauginsite laimės derlių.
Nėra jokių kliūčių į laimę. Išoriniai dalykai nėra priežastiniai. Tai padariniai, o ne priežastys. Vadovaukitės tiktai vidiniu kuriamuoju principu. Jūsų mintis yra priežastis, o nauja priežastis duoda naujų rezultatų. Rinkitės laimę!

Apie grožio klubą

Grožio Klubas

Išskirtiniai stiliaus, mados, grožio bei sveikatos patarimai kuriais gali pasinaudoti visi.

Komentarai

Spauskite čia ir komentuokite